Connect with us

Uncategorized

ปัจจุบัน สุเชาว์ พงษ์วิไล

Advertisement

จะต้องพูดว่าเป็นนักแสดงความสามารถคุณภาพอีกคนในวงการ สำหรับ “สุเชาว์ พงษ์วิไล“ ศิลปินมากประสบการณ์ที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนาน แล้วก็มีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเรื่อง


“สุเชาว์ พงษ์วิไล” เริ่มอาชีพนักแสดงด้วยการเป็นนักแสดงละครเวทีต่อมาละครเวทีเรื่องนี้ได้มีโ อก าสแ พ ร่ภาพออกโทรทัศน์ ก็เลยมีผู้เ ห็ นแววและก็ชักชวนเข้าสู่ การแสดงภาพยนตร์ โดยทางด้าน “สุเชาว์ พงษ์วิไล” ได้รับบทร้ ายครั้งแรกในเรื่อง “ขุนศึก”


และก็เคยรับเล่นเป็นบทห ญิ งเ ที ยมด้วยในเรื่อง ขบวนการคนใช้ ซึ่งจากละครเรื่องดังกล่าวทำให้เจ้าตัวนั้นโดนกร ะแ สวิ จ า รณ์อย่างห นั กห น่ วงว่าไม่แมน ทั้งที่สมรส และก็มีลูกแล้ว แต่ว่า ภ า ย ห ลั งก็ได้มีปั ญห ากับภร ร ย ารวมทั้งเลิกรากันไป ทำหน้าที่เป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว

Advertisement


ชี วิ ตปัจจุบันนี้ “สุเชาว์ พงษ์วิไล” อยู่เพียงลำพัง ใช้ชี วิ ตแบบคนโสด ต้องการไปไหนก็ไป อยู่ห้องเช่าที่เคยอยู่มาตั้งแต่อายุ 30 กว่าๆรู้สึ กว่ามันสะดวกสบาย อยู่ในเมือง จะไปไหนมาไหนก็ง่าย


อย่างว่าเนอะพออ า ยุ มากเพิ่มขึ้นก็จะต้องการอยู่กับที่ไม่ชอบย้ า ยไปไหนมาไหน มีความสุขกับเรื่องง่ายๆธรรมดาไม่ต้องหวือหวา


ส่วนที่ชอบไปไหนมาไหนกับจักรยาน เพราะว่าส่วนตัวเราชอบขี่จักรยานมานานแล้ว แล้วรู้สึ กว่าเวลาเราขับไปเรื่อยๆเพลินๆมันทำให้เรารู้สึ กเหมือนเปิดปร ะส บก ารณ์ใหม่ได้ท่องเที่ยวสู ดอ าก าศแบบเต็มที่

Advertisement
Advertisement

error: Content is protected !!