Connect with us

Uncategorized

ส่องชีวิต สุเชาว์

Advertisement

เรียกได้ว่าเป็นดารา-นักแสดง ที่ส่งผลงานที่ผ่านมามากมาย สำหรับ “คุณสุเชาว์ ดงษ์งาม“ ศิลปิน-ดาราฝีมือคุณภาพอีกคนในวงการ ที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนาน และ ส่งผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเรื่อง


เ ผ ยชี วิ ต ปัจจุบันผู้แสดงรุ่นใหญ่อย่าง “สุเชาว์ ดงษ์สวย” ในวัย 75 ปี อาศัยอยู่ในห้องเช่ากับรถจักรยานคันเก่าคู่ใจ


หลายคงคุ้นหน้าคุ้ นต ากันดีอยู่แล้วสำหรับผู้แสดงรุ่นใหญ่อย่าง “สุเชาว์ พงษ์วิไล”

Advertisement


ที่ค ร่ำห ว อดอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานนาน เริ่มอาชีพนักแสดงด้วยการเป็นนักแสดง


ละครเวทีต่อมาละครเวทีเรื่องนี้ได้มีโ อก าสแ พ ร่ภาพออกโทรทัศน์ จึงมีผู้เ ห็ นแววและชักชวนเข้าสู่ การแสดงภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงเป็น กิเลสคนโดยทางด้าน “สุเชาว์ พงษ์วิไล”


ไดรับบทร้ ายครั้งแรกในเรื่อง “ขุนศึก” รวมทั้งเคยรับตลกเป็นห ญิ งเ ที ยมด้วยในเรื่อง ขบวนการหญิงรับใช้

Advertisement


ซึ่งจากละครเรื่องดังกล่าวทำให้เจ้าตัวนั้นโดนกร ะแ สวิ จ า รณ์อย่างห นั กห น่ วงว่าไม่แมนทั้งๆที่แต่งงาน


แล้วก็มีบุตรแล้ว แต่ ภ า ย ห ลั งก็ได้มีปั ญห ากับภร ร ย าและเลิกรากันไป ทำหน้าที่เป็น คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว


อั พ เ ด ทปัจจุบัน “สุเชาว์ พงษ์วิไล” ชี วิ ตปัจจุบัน อยู่เพียงลำพัง ใช้ชี วิ ตแบบคนโสด ต้องการไปไหนก็ไป

Advertisement


อยู่ห้องเช่าที่เราอยู่เราอยู่มาตั้งแต่อายุ 30 กว่าๆรู้สึ กว่ามันสะดวก อยู่ในเมือง จะไปไหนมาไหนก็ง่าย


อย่างว่าเนอะคนพออ า ยุยง มากยิ่งขึ้นก็จะอยากอยู่กับที่ไม่ชอบย้ า ยไปไหนมาไหน มีความกับเรื่องง่ายๆธ รรมดาไม่ต้องหวือหวา


ส่วนที่ชอบไปไหนมาไหนกับจักรยานเพราะส่วนตัวเราชอบปั่นจักรยานมานานแล้ว แล้วรู้สึ กว่าเวลาเรา

Advertisement


ขับไปเรื่อยๆเพลินๆมันทำให้เรารู้สึ กเหมือนเปิดปร ะส บก ารณ์ใหม่ได้ท่องเที่ยวสู ดอ าก าศแบบเต็มที่ เรียกได้ว่า


ใช้ชี วิ ตแบบเรียบง่ายสบายๆสุดๆ“สุเชาว์ พงษ์วิไล” ผ่านทางรายการดังว่า จ้าตัวได้เ ผ ยว่าทำงานในวงการบันเทิงมานานถึง 43 ปี


ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเป็นการไ ฟฟ้ ามาก่อนทำให้รู้จักกับอดีตภร ร ย า และแต่งงานกันตอนที่ตน อ า ยุ ประมาณ 32 ปี แล้วก็ ก็มีลูกด้วยกัน

แต่ส าเ ห ตุที่โดนภ ร ร ย าบอกเลิกก็คือดื่ มห นั ก จนได้เลิกรากันไปทำให้เจ้าตัวเลิกนิ สั ย แบบนั้นแล้ว

Advertisement
Advertisement

error: Content is protected !!