Connect with us

Uncategorized

อากงจุน วนวิทย์

Advertisement

เรียกได้ว่า เปิดประวัติ “อากงจุน” จุน วนวิทย์ ผู้ก่อตั้งฮาตาริ บริจาคเงิน 900 ล้านบาทให้มูลนิธิรามาธิบดี วัยเด็กยากจน จบแค่ ป.2 สู่เจ้าของธุรกิจหลายพันล้าน


โ ลกออนไลน์ชื่นชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับ คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และก็ครอบครัว เจ้าของธุรกิจ Hatari (ฮาตาริ) แบรนด์พัดลมชื่อดังของไทย ได้ทำบุญครั้งใหญ่ ด้วยการบริจาคเงินส่วนตัวกว่า 900 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี


โดยได้บริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินปริมาณ 160,000,000 บาท บริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท

Advertisement


แล้วก็บริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพย าบาลรามาธิบดี และ ย่านนวัตก รรมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000 บาท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565”


สำหรับประวัติของ จุน วนวิทย์ หรือ อากงจุน ผู้ก่อตั้งฮาตาริ ปัจจุบันอายุ 86 ปี ชีวิตวัยเด็กยากจน ต้องดิ้นรนสู้ชีวิต จบการศึกษาแค่ ป.2


เริ่มต้นการทำงานในวัย 17 ปี ด้วยการขับแท็กซี่ แล้วเริ่มต้นมาเป็นลูกจ้างร้านทอง เป็นช่างทำโมล ทำของเล่น และก็อะไหล่พัดลม เป็นผู้มีพรสวรรค์ในด้านงานช่าง ก่อนจะตัดสินใจทำพัดลมทั้งตัว เมื่อปี 2528 โดยเริ่มในแบรนด์ที่ชื่อ “k” และ “Tory” ตามลำดับ

Advertisement


ต่อมาเมื่ออายุ 52 ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อฮาตาริออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก จนกลายเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่ง จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก ทำยอดขายได้ปีละหลายพันล้าน มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ


และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ ตลาด และแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี


สำหรับนิสัยส่วนตัวของอากงจุน เป็นคนที่ทำงานมุ่งมั่น สมถะ ประหยัด เรียบง่าย แม้จะมีฐานะร่ำรวย และมักทำบุญบริจาคเงินตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

Advertisement


เมื่อปี 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทย าลัยแม่ฟ้าหลวง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายจุน วนวิทย์ ได้รับพระราชทานปริญญ า ปรัชญ าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

Advertisement

Advertisement

error: Content is protected !!